Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KKS Victoria Stalowa Wola odb臋dzie si臋 w
pi膮tek 10 grudnia 2021r. I termin godz. 17.00, II termin godz. 17.30 w Miejska Biblioteka Publiczna II pi臋tro.

Program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wyb贸r przewodnicz膮cego zebrania, protokolanta
 3. Przyj臋cie porz膮dku zebrania
 4. Wyb贸r komisji: mandatowej, wyborczej, uchwa艂 i wniosk贸w, skrutacyjnej oraz statutowej
 5. Dyskusja
 6. G艂osowanie nad podj臋ciem uchwa艂y o odwo艂aniu zarz膮du i komisji rewizyjnej
 7. Przedstawienie projektu statutu.
 8. G艂osowanie nad Przyj臋ciem statutu stowarzyszenia
 9. G艂osowanie nad podj臋ciem uchwa艂y o ilo艣ci os贸b w zarz膮dzie
 10. Wybory:
  • Zarz膮du Klubu
  • Komisji Rewizyjnej

Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie si臋 Zarz膮du Klubu i Komisji Rewizyjnej

 1. G艂osowanie nad podj臋ciem uchwa艂 o wyborze zarz膮du i komisji rewizyjnej
 2. G艂osowanie nad podj臋ciem uchwa艂y w sprawie nadania godno艣ci Honorowego Prezesa Zarz膮du za szczeg贸lne zas艂ugi dla rozwoju lekkoatletyki w Stalowej Woli Panu Stanis艂awowi Anio艂owi.
 3. G艂osowanie nad podj臋ciem uchwa艂y w sprawie nadania godno艣ci Honorowego Cz艂onka Zarz膮du za szczeg贸lne zas艂ugi dla rozwoju lekkoatletyki w Stalowej Woli Panu Benedyktowi Sobczy艅skiemu.
 4. Zako艅czenie zebrania.