Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze

Zarz膮d Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola zaprasza wszystkich cz艂onk贸w na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze, kt贸re odb臋dzie si臋 w sali szklanej na plebani przy ul. ks. J. Popie艂uszki 4 w dniu 25 marca br. o godz. 17.00.
Program
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
1. Otwarcie i powitanie.
2. Wyb贸r przewodnicz膮cego zgromadzenia.
3. Przyj臋cie porz膮dku zgromadzenia.
4. Wyb贸r Komisji:
– Mandatowo-Skrutacyjnej
– Uchwa艂 i Wniosk贸w
– Wyborczej.
5. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zarz膮du.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie S膮du Kole偶e艅skiego.
8. Dyskusja 鈥 I cz臋艣膰.
9. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:
– przyj臋cia sprawozda艅
– udzielenia absolutorium.
10. Wybory do w艂adz Klubu:
– Zarz膮d
– Komisja Rewizyjna
– S膮d Kole偶e艅ski.
11. Dyskusja 鈥 II cz臋艣膰.
12. Przyj臋cie uchwa艂 i wniosk贸w.
13. Zako艅czenie zgromadzenia.