Bieg Konstytucji 3-go Maja – Regulamin

Regulamin
XXXI Międzynarodowego Ulicznego Biegu Konstytucji 3go Maja
Stalowa Wola 3.05.2019 r.

1. Cel imprezy
• Uczczenie Święta Konstytucji 3 Maja
• Upowszechnienie sportu wśród dzieci, młodzieży, mieszkańców miasta Stalowa Wola i powiatu stalowowolskiego oraz województwa podkarpackiego
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
2. Organizatorzy
• Urząd Miasta Stalowej Woli
• Katolicki Klub Sportowy VICTORIA
3. Patronat Honorowy
• Prezydent Miasta Stalowej Woli – Lucjusz Nadbereżny
4. Współorganizatorzy
• Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
• Parafia Matki Bożej Królowej Polski
5. Termin i miejsce
• 3 maja br. godz. 14:00. Start i meta – Al. Jana Pawła II przed Bazyliką Konkatedralną w Stalowej Woli.
• Trasa 5 km Alejami Jana Pawła II.
• Depozyt przy biurze zawodów 3 maja br. w godz. 10:00-14:00 i po biegu.
6. Uczestnictwo
• W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni. Uczestnik bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne oświadczenie w biurze zawodów.
• W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.
7. Zgłoszenia / Opłaty
• Zapisy do biegu : strona internetowa http://timekeeper.pl/zawody , do dnia 27 kwietnia lub osobiście 3 maja w godz. 10:00 – 14:00 w biurze zawodów – Dom Katechetyczny.
• Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn. Uczestnicy biegu głównego na 5 km zobowiązani są do wpłacenia wpisowego przy zgłoszeniu internetowym – 30 zł przy wpłacie na konto do dnia 27 kwietnia:
Numer konta: KKS Victoria w Stalowej Woli 73 9430 0006 0039 7591 2000 0001
lub 40 zł w biurze w dniu zawodów. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej.
• W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu opłata nie podlega zwrotowi i nie ma możliwości przeniesienia na inną osobę.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty grupowej, w tytule przelewu należy wypisać dane wszystkich zgłaszanych osób.
• W biegu głównym każdy uczestnik po zgłoszeniu i wniesieniu opłaty startowej otrzyma koszulkę z numerem startowym i chip, w której zobowiązany jest do pokonania trasy. Dla uczestników biegu głównego przewidziano wodę mineralną na mecie.
8. Klasyfikacje bieg głównego 5 km
• Kobiety i mężczyźni – klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych oraz wózki
K, M16 – 16-19 lat
K, M20 – 20-29 lat
K, M30 – 30-39 lat
K, M40 – 40-49 lat
M50 – 50-59 lat
K 50 – 50+
M60 – 60-69 lat
M70 – 70+
Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła minimum trzy osoby. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej).
9. Nagrody w biegu głównym
• Zawodnicy, którzy ukończą bieg na miejscach 1 – 250 otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
• Za miejsca I – III w klasyfikacjach generalnych OPEN kobiety i mężczyźni otrzymają puchary i nagrody pieniężne (600, 400, 300 zł).
• Za miejsca I – IV w poszczególnych kategoriach wiekowych zawodnicy otrzymają nagrody pieniężne (120, 100, 80, 60 zł).
• Zwycięzcy obu klasyfikacji generalnych K i M nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych (nagrody się nie dublują).
10. Nagrody w biegach młodzieżowych
• Za miejsca I – VI dyplomy (w każdym roczniku).
• Za miejsca 1 – 3 w każdym biegu – medale.
• Dla wszystkich uczestników biegów młodzieżowych dyplom uczestnictwa.
11. Punktacja szkół
• Szkoła może wystawić dowolną liczbę uczestników. Do punktacji będzie liczonych 10 osób na każdym dystansie, punktowanych będzie 50 miejsc.
• Szkoły, które zgromadzą największą liczbę punktów za miejsca I – III otrzymają puchary
prezydenta miasta, za I – VI dyplomy. Prowadzona będzie oddzielna punktacja dla szkół podstawowych i średnich.
• Chcąc dokonać rejestracji grupowej(szkoły) proszę pobrać formularz REJESTRACJA GRUPOWA ze strony www.kksvictoria.pl ,
a następnie wysłać na adres kks.victoria@gmail.com
• Na starcie biegów młodzieżowych zawodnicy muszą posiadać kartę startową (imię, nazwisko, rok urodzenia i szkoła) do pobrania na stronie internetowej www.kksvictoria.pl . Zawodnicy urodzeni w latach 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 otrzymają kolorowe karteczki, pozostali – koloru białego.
12. Program zawodów
Program zawodów
• 14.00 – 250 m dziewcząt 2012 i młodsze
• 14.03 – 250 m chłopców 2012 i młodsi
• 14.05 – 250 m dziewcząt 2011
• 14.08 – 250 m chłopców 2011
• 14.10 – 250 m dziewcząt 2010
• 14.13 – 250 m chłopców 2010
• 14.15 – 400 m dziewcząt 2009
• 14.18 – 400 m chłopców 2009
• 14.20 – 400 m dziewcząt 2008
• 14.23 – 400 m chłopców 2008
• 14.26 – 800 m dziewcząt 2007
• 14.29 – 800 m chłopców 2007
• 14.32 – 800 m dziewcząt 2006
• 14.35 – 800 m chłopców 2006
• 14.37 – 800 m dziewcząt 2004/2005
• 14.40 – 800 m chłopców 2004/2005
• 14.42 – 800 m dziewcząt 2002/2003
• 14.45 – 800 m chłopców 2002/2003
• dekoracja dzieci 2010 i młodych bezpośrednio po biegach
• 14:50 – 5 km bieg główny o Puchar Prezydenta Stalowej Woli K+M
• 14:50 – dekoracja dzieci i młodzieży 2002/2009 wg kolejności rozgrywanych biegów
• 15:20 – dekoracja zawodników biegu głównego
13. Uwagi końcowe
• W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
• Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z imprezy.
• Bieg odbędzie się będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
• Istnieje możliwość skorzystania z natrysków na stadionie MOSiR (ul. Staszica 2)
• Kontakt: Stanisław Anioł tel. 692 707 017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY