Regulamin

Regulamin
Bieg Niepodległości i Solidarności
Stalowa Wola 1.09.2018 r.

I Cel imprezy
• Uczczenie 100-rocznicy Niepodległości Polski
• Uczczenie 30-rocznicy strajku Solidarności w Hucie Stalowa Wola
• Popularyzacja biegania jako najprostszej formy czynnego wypoczynku
II Patronat Honorowy
• Prezydent Miasta Stalowej Woli
– Pan Lucjusz Nadbereżny
• Starosta Powiatu Stalowowolskiego
– Pan Janusz Zarzeczny
III Organizator
• Zarząd Regionu Ziemia SandomierskaNSZZ Solidarność
• MOZ Solidarność Huty Stalowa Wola
IV Współorganizator
• Urząd Miasta Stalowej Woli
• Starostwo Powiatu Stalowowolskiego
• Fundacja  „Solidarni Stalowej Woli”
V Termin i miejsce
• 01.09.2018 r. godzina 11.00. Start i meta – przed budynkiem Urzędu Miasta(dawna dyrekcja naczelna HSW ul. Kwiatkowskiego 1)
• Trasa 5 km, ulicami dawnej HSW
VI Uczestnictwo
• W biegu głównym mogą startować wszyscy chętni, zrzeszeni i niezrzeszeni. Uczestnik
biegu bierze odpowiedzialność za swój stan zdrowia, podpisując stosowne
oświadczenie w biurze zawodów. W biegu głównym mogą startować zawodnicy, którzy
ukończyli 16 lat. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia, muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub opiekunów, zezwalających na start w biegu długodystansowym.
VII Zgłoszenia / Opłaty
Zapisy do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.kksvictoria.pl do dnia 28 sierpnia lub osobiście w biurze zawodów Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
• Uczestnicy biegu głównego na 5 km zobowiązani są do wpłacenia symbolicznego wpisowego na cel charytatywny min 15 zł „na Centrum Pomocy i Wsparcia Pacjentom Onkologicznym i Ich Rodzinom i w Środowisku Chorego w Stalowej Woli organizowanej przez Stowarzyszenie „Dobro Powraca”
• Obowiązują numery startowe umieszczone z przodu zawodnika.
VIII Klasyfikacja – bieg główny 5 km
• kobiety i mężczyźni – klasyfikacja generalna i w kategoriach wiekowych
K,M20 – 16-29 lat
K,M30 – 30-39 lat
K,M40 – 40-49 lat
M50 – 50-59 lat
K50+ – 50 lat i powyżej
M60+ – 60- i powyżej
• – Każda kategoria będzie nagradzana jeżeli liczba uczestników danej kategorii będzie wynosiła minimum 3 osoby. W przypadku mniejszej liczby uczestników, osoby te będą klasyfikowane w kategorii wyższej (młodszej).
IX Nagrody w biegu głównym
• za miejsca I – III dla mężczyzn i kobiet nagrody rzeczowe i puchary (500, 400, 300).
• za miejsca I – III w kategoriach wiekowych nagrody rzeczowe (250, 200, 150).(zawodnicy nagrodzeni w biegu głównym nie otrzymują nagród za kat. wiekową).
• przygotowaliśmy dla pierwszych 150 zawodników, którzy ukończą bieg pamiątkowe medale pozostali dyplomy uczestnictwa.
X Program zawodów
Program zawodów
• 10.30 – 1500 m bieg rodzinny
• 11.00 – bieg główny 5 km kobiet i mężczyzn
• 11.30 – dekoracja biegu głównego
XI Uwagi końcowe
• W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje organizator.
• Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
• Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
• Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
• Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
• Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
• Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
• Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

ZAPRASZAMY