Regulamin

Dzia┼éaj─ůc na podstawie Statutu ┬ž15.┬ápkt.3 Zarz─ůd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w Stalowej Woli┬ázobowi─ůzuje cz┼éonk├│w klubu do przestrzegania nw. Regulaminu:

REGULAMIN
Katolickiego Klubu Sportowego ÔÇ×VICTORIAÔÇŁ
przy Bazylice Matki Bo┼╝ej Kr├│lowej Polski
w Stalowej Woli

┬ž1

Katolicki Klub Sportowy Victoria działa w oparciu o Statut.

┬ž2

Niniejszy Regulamin okre┼Ťla szczeg├│┼éowo prawa i obowi─ůzki zawodnik├│w Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.

┬ž3

Zawodnicy Klubu s─ů zobowi─ůzani do:

 1. godnego reprezentowania klubu na zewn─ůtrz.
 2. przestrzegania statutu, uchwał i regulaminów Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
 3. rzetelnego i sumiennego uczestnictwa w treningach, obozach i zawodach.
 4. przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
 5. regularnego opłacania składek członkowskich.
 6. kulturalnego zachowania si─Ö na terenie obiekt├│w sportowych.
 7. kulturalnego zachowania si─Ö wobec trener├│w, koleg├│w i kole┼╝anek z sekcji.
 8. kulturalnego zachowania si─Ö na zawodach, treningach i obozach.
 9. wykonywania poleceń wydanych przez trenera.
 10. dbania o sprz─Öt sportowy.

┬ž4

 1. Zawodnicy zobowi─ůzani s─ů wyst─Öpowania na zawodach wy┼é─ůcznie w stroju klubowym (koszulka, dresy klubowe) zaakceptowanym przez Zarz─ůd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria.
 2. Umieszczenie na stroju innych podmiot├│w poza zaakceptowanymi przez Zarz─ůd Klubu wymaga pisemnej zgody w formie uchwa┼éy Zarz─ůdu Klubu.

┬ž5

 1. W przypadku naruszenia w/w obowi─ůzk├│w Zarz─ůd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria ma prawo wyci─ůgn─ů─ç wobec zawodnik├│w nast─Öpuj─ůce konsekwencje w postaci kary:
 2. upomnienia,
 3. nagany,
 4. zawieszenia w czynno┼Ťciach zawodnikach,
 5. wstrzymanie lub pozbawienie stypendium,
 6. wykluczenie z Klubu.
 7. Wymienione kary nie mog─ů zasta─ç zastosowane po up┼éywie miesi─ůca od dnia powzi─Öcia wiadomo┼Ťci przez Zarz─ůd Klubu o naruszeniu obowi─ůzk├│w przez zawodnika i po up┼éywie 6 miesi─Öcy od dopuszczenia sie tego naruszenia.
 8. Kara zawieszenie w czynno┼Ťciach zawodnika polega na okresowym pozbawieniu go uprawnie┼ä statutowych, a w szczeg├│lno┼Ťci prawa do udzia┼éu w zawodach sportowych, dzia┼éalno┼Ťci turystycznej, rekreacyjnej i szkoleniowej klubu.
 9. Kara zawieszenie w czynno┼Ťciach zawodnika trwa najkr├│cej 1 tydzie┼ä a najd┼éu┼╝ej 6 miesi─Öcy, wymierza si─Ö j─ů w tygodniach i miesi─ůcach.
 10. Wstrzymanie stypendium polega na okresowym pozbawieniu zawodnika ┼Ťrodk├│w finansowych przyznanych przez Zarz─ůd Klubu.
 11. Zarz─ůdowi Klubu przys┼éuguje prawo do z┼éo┼╝enia wniosku o zawieszenie lub pozbawienie stypendium przyznanego zawodnikowi przez organy samorz─ůdu terytorialnego.
 12. Kara wstrzymanie stypendium trwa najkr├│cej jeden miesi─ůc a najd┼éu┼╝ej 12 miesi─Öcy, wymierza sie j─ů w miesi─ůcach.
 13. Od wymierzonej kary upomnienia lub nagany zawodnik ma prawo z┼éo┼╝y─ç wniosek o ponowne rozpatrzenia sprawy do Zarz─ůdu Klubu w ci─ůgu 7 dni od daty jej dor─Öczenia. O uwzgl─Ödnieniu lub odrzuceniu wniosku decyduje Zarz─ůd Klubu.
 14. Od wymierzonej kary zawieszania w czynno┼Ťciach zawodnika, wstrzymania lub pozbawienia stypendium, wykluczenia z Klubu zawodnik ma prawo wnie┼Ť─ç odwo┼éanie do Walnego Zgromadzenia Katolickiego Klubu Sportowego Victoria w ci─ůgu 14 dni od daty dor─Öczenia decyzji za po┼Ťrednictwem Zarz─ůdu Klubu.

┬ž6

 1. Za wysokie wyniki sportowe osi─ůgni─Öte we wsp├│┼ézawodnictwie mi─Ödzynarodowym lub krajowym Zarz─ůd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria mo┼╝e przyzna─ç nagrod─Ö lub wyr├│┼╝nienie.
 2. Nagrody i wyr├│┼╝nienia przyznawane s─ů za osi─ůgni─Öcia indywidualne i zespo┼éowe ÔÇô dla wyr├│┼╝niaj─ůcych si─Ö zawodnik├│w w zespole oraz trener├│w, opiekun├│w i os├│b wyr├│┼╝niaj─ůcych si─Ö osi─ůgni─Öciami w dzia┼éalno┼Ťci sportowej
 3. Nagrodami i wyr├│┼╝nieniami s─ů:
 1. pochwała ustna,
 2. wyr├│┼╝nienie pisemne,
 3. nagroda rzeczowa,
 4. nagroda pieni─Ö┼╝na.
 5. Nagrody i wyr├│┼╝nienia przyznaje Zarz─ůd z w┼éasnej inicjatywy lub na wniosek.
 6. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyr├│┼╝nienia powinien zawiera─ç:
  1. dane osobowe kandydata do nagrody lub wyr├│┼╝nienia,
  2. informacj─Ö o osi─ůgni─Öciach, za kt├│re nagroda czy wyr├│┼╝nienie ma by─ç przyznane,
  3. informacje identyfikuj─ůce osob─Ö lub podmiot zg┼éaszaj─ůcy kandydata,
  4. dokumenty potwierdzaj─ůce osi─ůgni─Öte wyniki sportowe,
 7. Decyzje w sprawie przyznania lub odmowy przyznania wyr├│┼╝nia lub nagrody oraz kategorii i jej wysoko┼Ťci podejmuje Zarz─ůd Katolickiego klubu Sportowego Victoria w formie uchwa┼éy.

┬ž7

Regulamin zostanie podany do wiadomo┼Ťci Cz┼éonk├│w Klubu.

┬ž8

Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 26 kwietnia 2016 r.

Uchwa┼éa Zarz─ůdu Klubu