Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola zaprasza wszystkich członków na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo -Wyborcze, które odbędzie się w sali szklanej na plebani przy ul. ks. J. Popiełuszki 4 w dniu 25 marca br. o godz. 17.00.
Program
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego
1. Otwarcie i powitanie.
2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku zgromadzenia.
4. Wybór Komisji:
– Mandatowo-Skrutacyjnej
– Uchwał i Wniosków
– Wyborczej.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
8. Dyskusja – I część.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
– przyjęcia sprawozdań
– udzielenia absolutorium.
10. Wybory do władz Klubu:
– Zarząd
– Komisja Rewizyjna
– Sąd Koleżeński.
11. Dyskusja – II część.
12. Przyjęcie uchwał i wniosków.
13. Zakończenie zgromadzenia.