24.03.2015 r w Stalowej Woli
wybrano Zarząd Katolickiego Klubu Sportowego Victoria Stalowa Wola V kadencji w następującym składzie:
Prezes: Stanisław Anioł
v-ce prezes: Piotr Serafin
v-ce prezes: Andrzej Gargaś
skarbnik: Józef Sowa
sekretarz: Ryszard Kądziołka

Komisja Rewizyjna w składzie:
Adam Wiśniowski – Przewodniczący
Stanisław Łańcucki -Z-ca przewodniczącego
Bogdan Dziuba – sekretarz

Sąd Koleżeński w składzie:
Anna Miller – Przewodnicząca
Danuta Urbanik -Z-ca przewodniczącej
Piotr Anioł – sekretarz

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczyli zaproszeni goście sponsorzy oraz władze samorządowe:
Stanisław Kłapeć Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego
Jan Nowicki Prezes PSS SPOŁEM w Stalowe Woli
Janusz Zarzeczny, Starosta Stalowowolski
Rafał Weber Przewodniczący Rady Miasta
Łukasz Durek przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Alfred Rzegocki Członek Zarządu Powiatu
oraz członkowie klubu zawodnicy, trenerzy, działacze.