W dniu 24 marca br. o godz. 17 w Parafii Matki Bożej Królowej Polski, ul. J. Popiełuszki 4 (budynek plebanii – sala szklana) odbędzie się w Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Katolickiego Klubu Sportowego VICTORIA.
Zapraszamy wszystkich członków